En oändlig ömhet - de franska dikterna

Originaltitel
Poèmes français
Författare
Rainer Maria Rilke
(Rainer Maria Rilke förord, urval och tolkning: Bo Gustavsson kronologi: Ingmar Simonsson.)
Genre
Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Themis 2018 Sverige, Stockholm, 2018 218 sidor 22 cm 978-91-983965-2-2