En ohälsoförsäkring för alla - en idé- och debattskrift från LO om en framtida sjuk- och arbetsskadeförsäkring

Författare
Bengt-Olle Andersson
(Bengt-Olle Andersson och Carina Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LO 1995 Sverige, Stockholm 53 sidor. : diagr. 30 cm