En originell herre - Pehr Tham till Dagsnäs, den siste rudbeckianen

Författare
Harald Schiller
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1930 Sverige, Stockholm 233 sidor.