En pojke med tur - Äventyrsberättelse

Författare
Nils Hydén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindqvist 1944 Sverige, Stockholm 127s
Lindqvist 1941 Sverige, Stockholm 147 sidor.