En promenad genom stan - malmömiljöer genom tiderna

Författare
Jeanette Vante Rosengren
(Jeanette Rosengren & Urszula Striner.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kira förlag 2019 Sverige, Malmö 144 sidor illustrationer 22 x 26 cm 978-91-87875-34-2