En puss i påsk - Cabarét i 12 scener

Författare
Anders Flood
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1937 Sverige, Grästorp (11)s