En riktig människa

Författare
Gunilla Gerland
(Gunilla Gerland.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2010 Sverige, Lund, Ungern 256 sidor. 23 cm 978-91-44-07139-8
Cura, Scandbook 1996 Sverige, Stockholm, Falun 256 sidor. 22 cm 978-91-972641-0-5