En ritningsskatt

Författare
Åke Meyerson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniska museet 1939 Sverige, Stockholm S. [67]-76 : ill.