En särskild historia - berättelsen om Akademikerförbundet SSR, 50 år

Författare
Tomas Lundenmark
(Tomas Lundenmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Akademikerförbundet SSR 2008 Sverige, Stockholm 214 sidor. ill. 978-91-87332-09-8
Akademikerförb. SSR, Sjuhäradsbygdens tr. 2003 Sverige, Stockholm, Borås 176 sidor. ill.