En samling dikter

Författare
Johan Jolin
(Af Johan Jolin efter urval af Harald Wieselgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1895 Sverige, Stockholm 212 sidor.
Bonnier 1888 Sverige, Stockholm 212 sidor.