En satsning till två tusen

Författare
(Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Svenska kommunförbundet.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kommentus distributör, Alfaprint (Vänersborg : Vänersborgs offset) 1996 Sverige, Stockholm, Sundbyberg 20 sidor. 25 cm