En schwensk resa - om svenskar, utvandring och identitet

Författare
Jesper Fundberg
(Jesper Fundberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Etnologiska institutionen, Lunds universitet 1994 Sverige, Lund 48 sidor illustrationer