En själfbiografi ur bref och anteckningar

Författare
Victoria Benedictsson
(Samlade och utg. af Axel Lundegård)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1908 Sverige, Stockholm 464 sidor.
Bonnier 1908 Sverige, Stockholm 464 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan