En sjelfbiografi ur bref och anteckningar

Författare
Victoria Benedictsson
(Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren) samlade och utgifne af Axel Lundegård.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hæggströms förl. 1890 Sverige, Stockholm 364 sidor.
Hæggström 1890 Sverige, Stockholm 364 sidor.