En skissbok

Författare
Max Andersson
(Max Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seriefrämjandet, Copy Quick : Holmberg 2001 Sverige, Stockholm, Malmö [48] sidor. huvudsakligen ill. 21 cm