Fyra marionettspel

En dansande dödsarlekin och en diabolisk kasinodirektör rycker i trådarna till de fantasifulla dramer som Hjalmar Bergman skrev under första världskriget. I denna volym samlas för första gången samtliga fyra marionettspel – Dödens arlekin, En skugga, Herr Sleeman kommer och Spelhuset – som trots sin experimentlusta länge hört till författarens mindre kända verk.

Författare
Hjalmar Bergman
(Hjalmar Bergman med förord av Sverker R. Ek.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atrium, NRA repro 2008 Sverige, Umeå, Umeå 230 sidor. 20 cm 978-91-976201-7-8
Kungl. Dramatiska teatern 1990 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 90 sidor.
Kungliga Dramatiska Teatern 1990 Sverige, Stockholm 90 sidor.
Bonnier 1931 Sverige, Stockholm 229 sidor.