En småländsk lantbyggmästare

Författare
Johan Nilsson
(Johan Nilsson foto: P. G. Vejde)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hyltén-Cavalliusföreningen 1952 Sverige, Växjö S. 109-117 : ill.