En soldat kom naken hjem

Författare
Magnar Mikkelsen
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Davvi Media 1989 Norge, Karasjok 164 sidor. : ill. 23 cm. 82-7374-072-2