En spelstyrares dagbok - Om Johan Lidman i Korsgården och hans resor

Författare
Susanne Strangert
(Susanne Strangert; Handledare: Maths Isacsson; Gunnar Ternhag)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan i Falun/Borlänge 1989 Sverige, Falun 20 sidor.