En splitter ny visa om Zions sista strid med menniskoförnuftet

Författare
G. Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riis 1868 Sverige, Stockholm, Stockholm 10 sidor.
1868 Sverige, Stockholm 10 sidor.