En stig ut i naturen - berättelser om kärleken till en ren natur

Författare
(Red.: Jan Nilsson och Ulf Nilsson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1993 Sverige, Stockholm, Finland 181 sidor. 22 cm