En studie över Kerstin Hesselgren sådan hon framstår i sina efterlämnade papper

Författare
Malin Thorell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Statsvetenskapliga institutionen 2003 Sverige, Stockholm 21, 10 sidor.