En tjej och en kille

Författare
Erik Centerwall
(Text och form: Erik Centerwall och Ingrid Strömdahl)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialstyr:s nämnd för hälsoupplysning 1976 Sverige, Stockholm 47 sidor. : ill. 28 cm
Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning 1975 Sverige, Stockholm 47 sidor. : ill. 28 cm