En tripp genom Bohuslän

Författare
Torsten Sandberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bohusläningen 1923 Sverige, Uddevalla 40 sidor.