En trogen anhängare - Sverige och IMF 1960-1992

Författare
Göran Ahlström
(Göran Ahlström, Benny Carlson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dialogos, 08 tryck 2010 Sverige, Stockholm, Stockholm 250 sidor. 21 cm 978-91-7504-230-5