En uppsats om tomträttsinstitutet och dess tillämpning i några kommuner

Författare
Yvonne Alm-Eriksson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Inst. för socionomutbildning/Socialhögskolan 1982 Sverige 52 sidor.