En uppslagsbok, E

Författare
Alf Henrikson
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiken 1992 Sverige, Höganäs, Tyskland 144 sidor.