En uppslagsbok 2, H-O - A-Ö

Författare
Alf Henrikson
Genre
Encyklopedi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bra böcker 1999 Sverige, Höganäs, Finland 551 sidor.
Wiken 1994 Sverige, Höganäs, Italien 111 sidor.
Bra böcker, A.B.M.-tryck 1982 Sverige, Höganäs, Avesta 182 sidor. ill. 22 cm