En utvärdering av datorstödd konstruktion och produktion vid Volvo flygmotor - ASF 876

Författare
Jan Forslin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Verkstadsförening 1985 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 20 sidor., 16 ref.