En värld i miniatyr - kring en samling från Gustav II Adolfs tidevarv

Författare
Hans-Olof Boström
(Text: Hans-Olof Boström, Stig Fogelmarck, Arne Losman red.: Göran Alm ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Husgerådskammaren, Kurir-tryck 1982 Sverige, Stockholm, Katrineholm 119 sidor. ill. 20 x 21 cm