En varvsdröm

Författare
Staffan Göthe
(Göteborgs Folkteater 1981)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs stadsteater 1981 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 94 sidor.