En visa till positiv - Tryckt i år och sjungen vid Villa Vegeta den 17 febr. 1934 på f.d. positivviseleverantörens J.L.Saxon 75-årsdag

Författare
Johan Iwar Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1934 Sverige, Trosa