En viss mängd ljus

Författare
Lars Lerin
(Lars Lerin.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Syntryck, CityTryck i Karlstad AB 2019 Sverige, Hammarö, Karlstad 49 sidor, cirka 550 onumrerade sidor huvudsakligen illustrationer 31 cm 978-91-519-0699-7