Enångers nya kyrka - antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp : Enångers nya kyrka, Enångers socken, Hudiksvalls kommun, Hälsingland, 2009-2010

Författare
Daniel Olsson
(Daniel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsmuseet Gävleborg cop. 2012 Sverige, Gävle 16 sidor. ill.