Encyclopedia of Corporate Social Responsibility

Författare
Samuel O. Idowu
(Edited by Samuel O. Idowu, Nicholas Capaldi, Liangrong Zu, Ananda Das Gupta.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer Berlin Heidelberg, Imprint: Springer 2013 Tyskland, Berlin, Heidelberg LVI, 2772 sidor. 226 illus., 108 illus. in color. eReference. digital. 978-3-642-28036-8