Energi, Övningsbok

Författare
Gunnar Dahlvig
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Elander Gummesson 1998 Sverige, Stockholm, Falköping 55 sidor.
Almqvist & Wiksell, Gummesson 1992 Sverige, Stockholm, Falköping 55 sidor.
LiberLäromedel 1988 Sverige, Stockholm 55 sidor. 91-40-80021-0
LiberLäromedel, Gummesson 1981 Sverige, Stockholm, Falköping 55 sidor.
LiberLäromedel 1980 Sverige, Stockholm 47 sidor. 30 cm 91-47-01584-5