Energi för icke tekniker

Författare
(Ingmar Danielson ... teckningar: Hans-Lennart Göthrick)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kraftindustrins utbildningsråd 1989 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill. 30 cm