Energi och växtnäring från hästgödsel - Förbehandling, rötning och biogödselavsättning

Författare
Åsa Hadin
(Åsa Hadin, Ola Eriksson, Daniel Jonsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gävle University Press 2015 Sverige, Gävle 43 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan