Energieffektivitetsanalys av smältenhet - en studie av smältenheten i ROCKWOOL:s stenullsprocess

Författare
Roger Fredriksson
(Roger Fredriksson, Leif Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Sverige, Lund 49 sidor.