Energiförluster genom vind - bedömning av tre förslag till stadsplan för Bulltoftaområdet i Malmö

Författare
Jan O. Mattsson
(Jan O. Mattsson, Jonas Åkerman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm 106 sidor. diagr., ill., kart., tab. 25 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan