Energihandbok för avloppsreningsverk

Författare
Börje J. Kjellén
(Börje J. Kjellén, Ann-Carin Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenskt vatten, Svensk byggtjänst distributör 2002 Sverige, Stockholm viii, 82 sidor. 30 cm 91-89182-58-8