Energimetoder - svängningar i kontinuerliga system

Författare
Bengt Sundström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för hållfasthetslära, Tekniska högsk. (KTH) 1994 Sverige, Stockholm x, 182 sidor. : ill. 25 cm
Institutionen för hållfasthetslära, Tekniska högsk. (KTH, Fingraf 1990 Sverige, Stockholm, Södertälje 182 sidor. ill. 25 cm
Inst. för hållfasthetslära, Tekniska högsk. (KTH) 1985 Sverige, Stockholm viii, 151 sidor. 24 cm