Energipolitik och energianvändning

Författare
Lars Bergman
(Lars Bergman, Clas Bergström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekonomiska forskningsinst. vid Handelshögskolan i Stockholm 1974 Sverige, Stockholm [3], 63 sidor. : diagr., tab. 91-7258-028-3