Energisnåla idrottshallar i teori och praktik

Författare
Carl Michael Johannesson
(Carl Michael Johannesson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1988 Sverige, Stockholm 61 sidor.