Energisnåla idrottshallar

Författare
Per-Olof Carlson
(Per-Olof Carlson, Carl Michael Johannesson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., Spångberg 1982 Sverige, Stockholm, Stockholm 124 sidor. diagr., ill., tab. 25 cm