Enfaldig predikan på andra söndagen i faston, öfwer ewangelium Matth. 15:21-28. För hans kongl. maj:t hållen på kongl. hofwet, och efter allernådigsta befallning framgifwen af Eric Tolstadius, år 1746. Med kongl. maj:ts allernådigsta - privilegio, andra gången uplagd. Stockholm, trykt hos Carl Johansson Röpke

Författare
Eric Tolstadius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Röpke 1746 Sverige, Stockholm 64 sidor. 4:o.