Enfaldig predikan på andra söndagen i faston, öfwer ewangelium Matth. 15:21-28. För hans kongl. maj:t hållen på kongl. hofwet, och efter allernådigsta befallning framgifwen af Eric Tolstadius, år 1746

Författare
Eric Tolstadius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Röpke 1746 Sverige, Stockholm, trykt hos Carl Johansson Röpke 64 sidor. 4:o.
(Röpke 1746 Sverige, Stockholm 64 sidor. 4:o.