Engelsk basordbok - engelsk-svensk och svensk-engelsk ordbok med bildordlistor

Författare
Christer Amnéus
(Christer Amnéus.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel, Uddenholms offset 1986 Sverige, Solna, Stockholm 128 sidor. färgill. 24 cm