Engelska på lågstadiet

Författare
Lars Holmstrand
(Rapporten har utarbetats av Lars Holmstrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberUtbildningsförl., Skolöverstyr., LiberTryck 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 100 sidor. diagr., tab. 25 cm