Engineering experimentation - planning, execution, reporting

Författare
Ernest O. Doebelin
(Ernest O. Doebelin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
McGraw-Hill 1995 USA, New York xv, 528 sidor.